Consumer Units - Classic

Consumer Units – Classic

รายละเอียดสินค้า

TYPE
SDCS14
ตู้ควบคุมไฟ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์,4 วงจรย่อย
SDCS16
ตู้ควบคุมไฟ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์,6 วงจรย่อย
SDCS110
ตู้ควบคุมไฟ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์,10 วงจรย่อย
SDCS114
ตู้ควบคุมไฟ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์,14 วงจรย่อย
Q01-16G
ตู้ควบคุมไฟ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์,16 วงจรย่อย
SDCS118
ตู้ควบคุมไฟ 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์ พร้อมกราวด์บาร์,18 วงจรย่อย