Gun-Drills

Gun Drills

รายละเอียดสินค้า

Miroku ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น มีความโดดเด่นในเรื่อง Gun Drills and Reamers

Gun Drills เป็นรุ่นที่ใช้งานทั่วๆ ไปสามารถนำไปใช้กับเครื่อง Maching Center & NC Lathes และมีรูน้ำหล่อเย็นให้เลือกหลายแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับงาน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gun Drills”